Όροι χρήσης ιστότοπου

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:

  • Το περιεχόμενο των σελίδων του παρόντος ιστότοπου προορίζεται αποκλειστικά για τη δική σας πληροφόρηση και χρήση. Υπόκειται σε απροειδοποίητες αλλαγές .

    Η χρήση εκ μέρους σας οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο, για τον οποίο εμείς δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη. Δική σας ευθύνη είναι να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστότοπου ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

  • Ο παρών ιστότοπος περιέχει υλικό του οποίου είμαστε ιδιοκτήτες ή διαθέτουμε άδεια χρήσης. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, τη διάταξη, την όψη, την εμφάνιση και τα γραφικά, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτά. Η αναπαραγωγή απαγορεύεται.

  • Από καιρού εις καιρόν, ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται προς διευκόλυνσή σας, για την εξασφάλιση περισσότερων πληροφοριών. Δεν σημαίνουν ότι εγκρίνουμε τους προτεινόμενους ιστότοπους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων.

  • Η χρήση του παρόντος ιστότοπου εκ μέρους σας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτή τη χρήση, υπόκειται στο δίκαιο της Ελλάδας.